asfalt s h

Det var noen svære hull  oppover mot Sykehjemmet på Bremsnes. Nå blir det fart i sakene da veistrekningen får nytt dekke. Flere steder i kommunen ser man slikt asfalteringsutstyr , og det vil vare en stund framover. ( Foto: Magnar Heggeset)