Siste ordinære tur i rute til fiskeværet Grip er over for 2019. " Hagbart Waage" en eldre redningsskøyte har befordret passasjerer ut  dit noen år. De  har kjørt fast rute til Grip fra 31 mai til 25 august 2019.
gripa 1
Siste tur til Kristiansund N mest særegne severdighet Grip fiskevær 12 km nord for byen er over for i år. Her bilde som viser " Hagbart Waage ankomme Grip. ( Foto: Griparuta)Bestill andre turer også
gripa 2
Fra Norsk Prospect-Samling utgitt av P.F. Wergmann omkring 1836. Grip  har vært befolket siden 1100 tallet . Det var fiskerier og nærheten til havet som gjorde øya attraktiv dengang det var små båter men rodde eller seilet til havs med. Fra 1897 til 1964 var det egen kommune, norges minste med 0,47 kvadratkilometer og 115 faste innbyggere. I fiskerisesongen i eldre tid kunne 1000 mann holde til her.  Øya ble fraflyttet rundt 1971. I dag er husene somemrboliger for gripværinger . Kirka far 1400 tallet er sikret med  brannslokkeanlegg .( kan også legges slanger ut til bebyggelsen)  Strømmen kommer fra aggregat i sommerhalvåret. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her