Farenivå ved fjellet Veslemannen i Romsdalen er hevet til rødt. Politimesteren i Møre og Romsdal  har besluttet evakuering, samt ferdsel og oppholdsforbud i området med virkning fra kl 18 fredag 30. august. 
ras
Det  KAN blir et stort ras her som blir voldsomt nede i dalbunnen. Hvor mange ganger det er evakuert folk i hus her nedenfor begynner å nærme seg 20 ganger. ( Youtube skjemdump)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her