I forbindelse med gjenreisningen av Kristiansund etter krigen, kom en rekke firmaer på banen innen flere håndverk. Det kan være innen glass, bygg og handel . Eksempelert er under fra 1945 da Harry Mathisen, et fyrtårn innen byggeindustrien ble stiftet. De hadde nye å gjøre innen bygg til trolig på 1980 tallet. ( ?)
harry
Annonsen som proklamerte byggvirksomhet. Harry Mathisen var født 1920 og døde i 2018. Når eksakt firmaet er avviklet er ukjent. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her