Det var et storstilt arrangement i forbindelse med  fredningen av Mellemværftet torsdag.  Mange prominente gjester og representanter.
Fylkeskonservator Bjørn Ringstad var koordinator som sydde det hele sammen.  Tore Myrum fra kulturetaten representerte Kristiansund Kommune. Tidligere leder ved Nordmøre Museum Sverre Svensen fortalte i korte trekk værftes 160 års historie. Tom Kaasen fra Mellemværftets Fartøyvernforening orienterte om ders samarbeid med museet. Riksatikvar Jørn Holme fortalte om sin fredningstur i Møre og Romsdal, Giske, Nesset, Kvernes og Kristiansund. Da han kommenterte at han ikke hadde vært i Molde høstet han stor applaus. Fredningsdiplomet ble overrekt til påtroppende direktør i Nordmøre Museum Geir Stave., Det var også kulturelle innslag fra Operaen i Kristiansund med dans fra klippfisktia og Gitar og visesang etc. Det som er fredet er  5 bygninger, de fleste byggverk og konstruksjoner, slippene, fortøyningspåler og ringer, kran, hage, egentlig alt.  Etterpå var det kaffe og bøtkake, kaffen var koket på en en kjele fra 1870 og kaka var dekorert med et gammelt bilde av Mellemværftet, (tekst/foto Håkon Bloch)
mum 1
Stor dag for museet. F.v. Distriktskonservator Odd Williamsen, Kjell Bugge i museets venneforening og John Eikrem avdelingsleder Kristiansund. ( Foto: Håkon Bloch)
mum 2
Fra venstre Jørn Holme, rikskonservator, Tore Myrum, kulturetat KSU, Sverre Svendsen tidligere museumsdirektør og Tom Kaasen. ( Foto: Håkon Bloch)
mum 3
Kakeservering hører med på slike merkedager. ( Foto: Håkon Bloch)
mum 4
Douglas Wilmot, Anke Loske ( Riksantikvaren) og pensjonert direktør Sverre Svendsen. ( Foto: Håkon Bloch)
mum 9
Møre og Romsdal : Fylkeskonservator Bjørn Ringstad, fylkesantikvar Christ Allan Sylthe og Anna Eline Eneberg fra fylkets kulturavdeling. ( Foto: Håkon Bloch)
mum 5
Rundt 100 personer kom til Mellemværftets fredningsdag som foregikk i nybygget sør for verkstedet. ( Foto: Håkon Bloch)
mum 6
Fra Operaen i Kristiansund Ole Anders Silseth . ( Foto: Håkon Bloch)
mum 8b
Fredningsbevis fra 6.september 2018 og John Kuløy godkjente innkjøringsrampen til nybygget. ( Foto: Håkon Bloch)
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her