Etter at huset i Storskarven 16, ble revet, startet graving og sprenging. Det er Aasen Maskin & Transport fra Tustna som har jobben. Onsdag 5.9 ble det sprengt to ganger. BN var og fikk med seg den siste lille sprengingen. Det skal bygges et kompleks med flere leiligheter på stedet. Det er KBBL som står for utbyggingen på denne siden.
kbb 1
Her en liten salve i tomta i dag. Stedet er like ved ex Lian og Aasprong sine bedriftlokaler. ( Foto: Håkon Bloch)
kbb 3
Anbjørn Aasen med dynamitt, og kruset vår medarbeider fikk tildelt etter " skytinga". ( Foto: H. Bloch)
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her