buh 3
Obligarken eller hva det nå enn var fra Russland, og  som var utpå Søbstad til Spa hotellet til Johannes Bae i fjor ( ?) , har slått seg til ro i Ålesund med "Elden" og forsyningsskipet. ( Foto: B.O. Angvik)
buh 1
Hurtigruta ved Klubba i dag. Dette er " Richard With". ( Foto: Jarl Arvid Røbech)
buh 2
Liten ukjent servicebåt ved Klubba søndag. ( Foto: Jarl Arvid Røbech)
buh 4
Fra Ålesund. Nærmest er den 20 m lange lystbåten Mystical fra Tsjekkia. ( Foto: B. O. Angvik)
buh 5
I bakgrunnen en større sak " CV-9" fra Marshall-øyene.
buh 6
" Det norske Veritas" ankommer Ålesund. Både " Emmy Dyvi" og denne her er i havna nå.
buh 7
Fra Brosundet der " Wyvern" er kommet i orden igjen etter forliset i 2013 WYVERN
buh 8
Her kom en riktig luksusdamper søndag kveld. " Silent" 22 m lang fra England. ( Foto: B.O. Angvik)