erik olj 3
Det voldsomme rørleggingsskipet " Solitaire" har begynt rørleggingen fra Aukra Ormen Lange til Aasta Hansteen feltet i Nordnorge. Det er en rørtrase på 480 kilometer som i første omgang vil ha samme trasé som gassledningen til Ormen . Skipet er en stor fabrikkk med 420 mannskaper, totalt med krana på hekken 397 meter. Det lå også to andre supplyskip i nærheten( Foto: Bjørn Ove Angvik)
erik nyhavn
Arbeid ved Ormen anlegget med " Solitaire" ved tidligere anledning. ( Foto: Statoil)
fram

S/B Framnæs ligger ved Mellomværftet for det utvending dekket som var begynt å bli slitt. Det skal slipes og overflatebehandles.(Foto: Håkon Bloch)

eril koljrvern
" Rem Fortress" og " Erik Bye " har holdt på med oljelenseøvelse på Bremsnesfjorden i dag. (Foto: Håkon Bloch)
erikolje 2

M/S AQS Odin, 38 x 11 x 3m., bygd I 1983 som Supply-båt. Ombygd i 2012 ved Moen Marin Service A/S på Kolvereid. Nytt moderne overbygg med lugarer, messe , styrehus og alt annet de trenger. De driver med avlusing med hydrogenperoksid-metoden. Også utstyrt for opperasjoner med ROV. AQS A/S er en maritim entreprenør med lang erfaring innen aquaservice og rederiet har hjemmeadresse på Flatanger.(Tekst/ foto: Håkon Bloch)
erik ol 6
Hustadvika var fin i dag. Her " Richard With" sørgående. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)