Det er gått 10 år siden siste båt fra Umoe Sterkoder på Dale ble levert, og det ble slutt på skipsbyggeindustrien i Kristiansund. Tråleren " Marcus" som var 70 meter lang, ble levert til den grønlandske rederen Quajak Trawl A/S  på Grønland. 
macus
Kristiansunds siste skip fra verftene her ble byggenummer 227 "Marcus". I slutten av februar 2003 ble den overlevert. (Foto : Ukjent)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her