I lys av terroren 22. juli 2011 ønsker Direktoratet  for samfunnsikkerhet og beredskap å styrke landets varslingssentraler for brann ( 110) . Det er 20 slike sentraler i Norge i dag, og man ønsker en sentralisering og gå ned til rundt 10 . For Møre og Romsdals del betyr det at 110 sentralen i Ålesund Brannvesen kan bli flyttet til en stor sentral i Trondhein som omfatter Møre og begge Trøndelagsfylkene.
trond 1

Hvis sentralen for brannvarsling blir sentralisert her  i lokalene i Trondheim, vil de kunne betjene rundt 550.000 innbyggere.
Med dagens teknologi skulle det ikke bety så mye for meg og deg. Brannvarslingen for hele Møre og Romsdal  ble overført til 110 sentralen i Ålesund rundt 2004, og det har fungert utmerket. Brannbilene har fått et Lokus GPS system slik at operatørene der kan se hvor bilen er og rettlede mannskapene hvis tvil skulle oppstå.
trond 2
Fra brannvaktsentralen i Kristiansund som var i drift fra 1950 til 2004. Her rundt 2001 med Atle Kvendseth og Anne Sporsheim på vakt. BN hadde tidligere en sak om disse sentralene der et prøveprosjekt i Drammen om å samle alle redningsenheter på en sentral skulle settes i verk. Felles nødsentraler

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her