En bunker som " henger i løse lufta" ute i den nye Dalabukta-feltet i Karihola er bestemt fjernet. Opprinnelig var det vedtatt å ta vare på dette historiske byggverket fra utbyggerens side, men det ble vel dominerende og stygt da vegbanen kom flere meter under nivået på bunkeren.
b141
Denne bunkeren i Dalabuktafeltet blir fjernet fra innfartsveien her. Det er en 6 manns "Unterstand mit Heinrich-Rahmen bau 141" etter de ex-tyske karter over festningsområdet her. 
b 141 2

Wenaas-karene har allerede vært her og boret 30 hull dypt i betongen. 15 hull måtte avsluttes da man traff på armering. Sist de sprengte en slik bunker for en tid siden, brukte de 55 kilo dynamitt midt inne i betongkonstruksjonen. 
b 141 3
Nå er det flere slike bunkere her. denne blir trolig liggende i friområdet ved feltet. Kanskje det går an å ta vare på denne på et vis?
b 141 4

Oppe på haugen tett ved kommer det ikke noen nybygg. Her ligger to stillinger for tung luftvernmiteraljøse. Andre steder i landet rydder folk slike stillinger og bruker dem til samlingsplass og grilling o.s.v. ( Under: spregningsarbeid av tilsvarende bunkertype i Karihola)