Av en eller annen grunn har en liten bunker blitt stående " i skolegården" på Dalabrekka skole i Kristiansund. Tidligere var det gjerde her, slik at denne bunkeren var utilgjengelig i friminuttene, men har nå i mange år vært tilgjengelig. Det er en liten bunker som var bygd i forbindelse med den store leiren til den tyske arbeidsorganisasjonen Todt som lå der skolen ligger.
tobr 1

Her er bunkeren som er cirka 2,5 x 4,5 meter innvendig. Fra 1959 og ut i 1960 årene lå det 7,92 ammunisjon her omkring. Det var " fine greier " å gjemme i skoleveska.
tobr 3
Bunkeren ved skoleplana på Dalabrekka.

tobr 2
Todt-leiren der Dalabrekka skole i dag ligger. Bildet er tatt fra Viadukta. Det ble brann i brakka først på 1950 tallet. Idrettslaget Brann fra Vågen hadde lokaler her. ( Foto fra Stein Sættem)