Et bunkerkompleks med løpegraver og to maskingeværstillinger ved nyfeltet i Dalabukta er den siste tiden gravd ned. Bunkeren ble "avdekket" for en stund siden da skogen ble hugd her. Her var det dype skyttergraver som det  kunne bli lett å ramle ned i for smårollingene som sikkert kommer til å utforske området. 
mannsch
Her ved boligene er de dype skyttergarvene og bunkeren gravd ned. Brunsvikanet har dokumenetert dette historiske byggverket for ettertiden, men om 70 år vil den sikkkert bli gravd fram igjen av nyskjerrige.
mannsc 2
Nå er det mere å finne på oppdagerferd i Karihola. Her 100 meter nord for boligfeltet, en stilling for 20 mm luftvernkanon. På tyske kart er haugen her benevnt som " Adler Horst", eller Ørneredet . BUNKEREN SOM ER NEDGRAVD