Noe en bunker er kommet " fram i lyset" i Karihola.  Bunkeren, en 9 manns Heinrich-Rahmen  har vært inne i skogen i mange år. Trærne er nå hugd i forbindelse med boligfeltet. I følge utbyggingskartene kommer ikke denne bunkeren i konflikt med boligtomtene. Spørsmålet er da historisk sett om den kan reddes.

hbunker 1
Leon Iversen foran denne Unterstand mit "Heinrich" Rahmen Typ 11 A Norwegen und MG Stand. 3 slike er sprengt og en nedgravd i forbindelse med utbyggingen av Dalabukta boligfelt.
hbunker 2

Innvendig er bunkeren i rimelig tørr og god stand. Her var det køyeplass til 9 mann. Om soldatene bodde her til daglig er heller usikkert. 9 mann på 10,6 kvadratmeter ble trangt. Det var større brakker utenfor for mannskapene i Karihola. Her Leon Iversen som var inne i  B 144 for å se litt.
144
Bunkeren her hadde en MG stilling for luftmål 38 meter unna. Det var løpegrav dit. Mannskapene hadde også betjening av en bombekasterstilling 17 meter unna bunkeren. Under er en oversikt over slike Heinrich -bunkere i Karihola.
144 k