I dag ble en bunker sprengt i Karihola. Det er den 4. i rekken som ryker grunnet nytt boligområde. Bunkeren ble forsøkt reddet, men veien kom 4 meter lavere , og dermed ble den omtrent hengende i løse luften. 
bs 2
Her går 75 kilo dynamitt av i rundt 50 hull boret på kryss og tvers. Da ryker et eller annet. 75 kilo oppå taket så hadde intet skjedd. For ytre påkjenninger var disse byggverkene utrolig sterke. Bunkeren ble bygd i 1942 i en kjede for å dekke Dalabukta. 
bs 7

Rett før det ble lagt på dekningsmatter. I bakgrunnen skyter andre mer fredelige byggverk opp i betong.
bs 3

Per Helge Vassgård fra Eide  var også med å sprenge en stor bunker på Kongens Plass for å få Tinghuset på plass i 1965. Det var et svært arbeid å få has på den. -Vi boret med handbor, og traff på store mengder armering, men til slutt klarte vi i Mekvik Maskin å ta knekken på den. -( Vi legger til at det var en Gruppenunterstand de holdt på med der; den er 2 m tykk i vegger og tak)
bs 5
Bunkeren så slik ut. Bak lå en større Regelbau 633 med en panserkuppel og M 19 MGW Bombekastermaskin.. Denne bunkeren ligger under Tinghuset ennå. ( Foto: Nordmøre Museum ) OM bunkeren under Tinghuset

bs 4

Armeringsjernet i denne Kariholabunkeren var like godt, og uten rust i det hele tatt kunne  Johan Ulset (t.v) og Jørn Strømsvåg i Wenaas Bygg og Anlegg konstatere. ( Video under)