have_lite

Det er flotte "historiske" lokaler administrasjonen i Kristiansund og Nordmøre havn snart skal flytte til i nybygget sitt.
have_1
Et bilde fra rundt 1958 er forstørret med forbløffende bra kvalitet og satt opp langs hele veggen. Det finnes også andre moptover fra havna andre steder i kontorlandskapet. Veldig fin idé.