kommandobil

Av John Kuløy
Her hindrer Helseforetaget sin kommandovogn for at funksjonshemmede å komme fram på fiskeplassen. Etter en telefon fra rådmannen på Averøy kom "synderen" og flyttet bilen. Dårlig gjort av Foretaget,- men det er vel ikke så nøye på Nordmøre.
kommandobil
Fiskeplassen for funksjonshemmede ved Atlanterhavsveien innparkert. (Foto: John Kuløy)