all_1oglFyr og fiskevær

Det er litt spesielt stedet Alnes ute ved havet på Godøya sørafor. Her er et stort fyr i bebyggelsen, og stedet minner litt om Andenes i Troms. Her noen bilder fra denne utposten før Stadthavet.

all_1ogl
Fyrstasjonen er fra 1870 tallet, men er ombygd en rekke ganger. Sist i 1937 da fyret ble forhøyet til 22,5 meter med jernreisverk og liggende bordkledning noe som er sjeldent innen fyr. I 1982 ble fyret automatisert. I dag er det kafe her og kunstutstillinger i tårnet. En venneforening er svært aktiv og tar vare på stasjonen. Mange turister og busslaster med cruisereisende er også ofte innom her.
all_1
Fra Alnes og havna. Nylig er det kommet ny tunnel hit. Steinras over veien var et problem i mange år.

all_2
Utsikt østover fra fyret. Rasutsatte stranda i bakgrunnen.

all_3
Fra fyret og bilde møt sør.
all_4
Kjente kunstnere som Ørnulf Opdahl har arbeider utstilt "vid fyren".
all_4b
Kystverket eier selve fyrtårnet som er i drift på høst og vinter.

all_5
Fyret slik det var i gamle dager fram til 1937 da det ble forhøyet. Den første lykt som stod her hedde talglys. (Foto: privat)
all_6
Alnes er et veldig værutsatt sted. Her storm og sjø som bryter over moloen. (Foto: Alnes Fyrs Venner)
all_7
Ikke mye igjen av hagen her etter storm og springflo på begynnelsen ab 1990 tallet. (Foto: Alnes Fyr Venner)
all_8
Ellers ser vi faktisk at det er gjort stand trafoer i forbindelse med vindmøller til havs ?