kart_lite

Dette var et svært detaljrikt sjøkart fra Kristiansund havn vi aldri har sett før. Alle loddskuddene er møysommelig trykt i kartet , og sjåmåling er foretatt i 1941.
kart_1
Jan Roar Johannessen fra Øksenvågen ( t.v)legger ut det spesielle kartet .
kart_2
Her et utsnitt fra Sørsundet i Kristiansund. Mulig kan det være noe som tyskerne har bedrevet og gjort. Det  er et orginalkart med alle loddskudd inntegnet. Vanligvis er det adskillig færre dybdeanvisninger på vanlig sjøkart.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her