kart_lite

Dette var et svært detaljrikt sjøkart fra Kristiansund havn vi aldri har sett før. Alle loddskuddene er møysommelig trykt i kartet , og sjåmåling er foretatt i 1941.
kart_1
Jan Roar Johannessen fra Øksenvågen ( t.v)legger ut det spesielle kartet .
kart_2
Her et utsnitt fra Sørsundet i Kristiansund. Mulig kan det være noe som tyskerne har bedrevet og gjort. Det  er et orginalkart med alle loddskudd inntegnet. Vanligvis er det adskillig færre dybdeanvisninger på vanlig sjøkart.