fisketrapp_lite

Det var mye folk i fesktrappa i dag for å kjøpe havets delikatesser fra to Smøla-fiskere som var inne.
fisktrapp_1
Sjarkene "Ramsøyfjord" til venstre og "Orholm", begge Smøla-fiskere haddde godt besøk i løpet av dagen.