pla_zz

På rasteplassen ute ved RV 64 ved forblåste Sveggvika er det plantet furutrær !
pla_1
Dette skal vel bli noe krokete greier etter hvert som vinden legger de flate. Etter vår mening hører ikke slike trær hjemme i dette nakne kystlandskapet.