los_lite

Som vanlig er det travelt for losstasjonen her i Kristiansund. En lang rekke fartøyer melder seg og skal betjenes hele døgnet.
los_1
I dag observerte vi  av slepebåten "Mainport Ash" som lå i Kristiansund i går , ble bordet av Los 120  i leia innenfor Grip.