solem_2

Etter det vi får opplyst er den store oppdrettsbåten som ble borte for Lerøy Hydrotec i Halsbukta midt i januar funnet på grunt vann ved Tustna. Det skal være ved Segelroa ved Solemsundet denne er funnet opp ned flytende med hekken i overflaten. Båten er 14 meter lang og hele 6 meter bred.
solem_1
En slik oppdretts servicebåt forsvant mellom 15. og 18. januar i år vved Kanestraum på Tingvoll. Nå skal den ha blitt gjenfunnet ved Tustna (Illustrasjonsfoto)
solem_2
Tapsstedet nederst ved Kanestraum og omtrentlig posisjon ved Solemsundet på Tustna der båten er funnet. Den er torsdag hevet og bragt inn til Vaagland Mekaniske veksted.