fro_lit
Med Norges lange kyststripe, spredte bosetningsmønster og omfattende skipsfart, er Kystverkets tjenester av stor betydning for alle som bor og opererer langs norskekysten. Kystverket er den statlige etaten som tar ansvar for sjøveien og jobber for sikkerheten til sjøs. I disse dager er nye MS "Lindesnes" i distriktet sammen med "Hekkingen".
fro_1
I dag lastet Kystverkets "Lindesnes" lodd og kjetting som skulle til en ny bøye ute ved Frøya.
fro_2
"Lindesnes" er levert i desember 2009. Med last går den 16 knop; i balast 19 . 2x 800 HK Nogva Scania dieselmotorer driver båten som kostet 25 mill. For tiden er operasjonfelt Nordmøre/Trøndelag der det oppdateres sjømerker.