maal_lite

Opplæringsbåten til Måløy Videregåande skule i Sogn og Fjordane , "Skulebas",var å se til kai i dag. Denne ble anskaffet i 2002 og driver opplæring i navigasjon og nautiske fag, fiskeri og blandt annet utdannelse som stuerter. Akvakultur er også en gren innen mulighetene på skolen i og med denne båten.
maal_1
"Skulebas" er 34 meter lang og har plass til 16 personer . Den har kapasitet til å fryse ned 9 tonn fisk i døgnet i fryseriet og fabrikken som er ombord.