bosse_lite.jpg

Det ligger mye søppel og slenger på sjøen og på land som vanlig.
bosse_1.jpg
Fra en leser fikk vi dette bildet fra området rundt Piren.
bosse_2.jpg
120 tomme brusbokser er å finne vedpark-plassen til Jydsk på Løkkemyra.Det er bare å oppmuntre folk til å kaste søppel der det skal.