dunk_lite.jpg

I 16:30 tiden i ettermiddag kom det melding om en brann i en stor søppelkontainer i Skjærva. Brannbilene var på øvelse på Rensvik da meldingen kom, så litt uvant var det vel å se biler med fulle sirener inn mot byen.
dunk_1.jpg
Utrykkingsleder Jørn Ørjan Jensen (t.v) påser at Jens Blakstad klarer brasene. Vel, det var ikke rare greiene å slokke dette da.