chri_liteVed Nordmørsveien

Det er vel ikke alle i den yngere garde som vet at det er et gravsted ved innkjøringen til Byskogen på Nordmørsveien. Stedet er omkranset av vegetasjon, men det ser ut at noen rydder jevnlig på gravstedet.
chri_1
Gravstedet til Christie-familien. Etter inskripsjoner her ble det tatt i bruk i begynnelsen på 1800 tallet (1825 + - ) Det ser ut at det er 11-14 personer begravd her fra 1825-1944.