1993 badestranda i Brunsvika: Kommunen har ordnet med nytt overløps og overvannsrør fra avløpsanlegget i bukta. De hadde lagt et 600mm rør inn i en kum der utløpet, en 200meter  lang ledning, var av dimensjon 315 mm. Tross advarsler om at dette kom til å ende i fiasko, ble røret lagt. Resultatet sees her når det regnet.
klo_1993.jpg
Året etter ble det byttet ut til 600 mm rør 200 m ut i bukta. Kostet sikkert"skjorta". Ja.ja men sa`n.