Bildet her vi fått fra en tysk soldat i 1989. Han var på vei til forlegningen sin på Allanengen skole som for alvor ble rekvirert til kaserne i 1942. Tyskerne brukte delvis skolen til forlegning fra 1940, men det var i 1942 at det ble forlangt at 2. etasje skulle brukes til  innkvartering.
dovre.jpg
Her på Dovre stasjon på vei til Kristainsund. Mange fotos fra vi også fått fra skolen og det som hendte der. (boa)