Alle med noen år på baken har vel sett disse trefigurene som stod på høyre side av veien ved Festa etter at Gråura var passert. Bildet her er fra krigstiden, der tyskerne blir fotografert av medsoldater på vei mot Sunndalsøra i 1941. De marsjerte til fots denne strekningen, noe som kunne ta tid. Figurene her er tatt vekk nå, men var et landemerke til (1984) ?.

festa_1.jpg