Der det er fiskerikai på Gomalandet i Kristiansund var det i sin tid en holme som het Teistholmen. Denne ble sprengt bort i løpet av 1990 tallet, og ble altså erstattet av kaianlegg med fryseri o.a. 
tei
Restene av Teistholmen der maskiner hamrer løs trolig midt på 1990 tallet. ( Arkiv BN)
tei 2
Teistholmen ved Goma på 1960 tallet. ( Foto: Nordmøre museum)