Det var svért å komme til Insjøn i Dalarna i Scerige for 35 år siden på tur hjem etter Nordisk i UV jakt i Finland. Her holdt butikken til Clas Ohlsson til. Den var bare enorm, og priser vi bare kunne drømme om. På den tiden var selskapet et postordrefirma med ett utsalg her i Sverige. I dag er det butikker over alt i det företaget.
1983
Med leid Volvo 240 til Finland. Her i Sverige hvor verktøy ble handlet på Clas Ohlsson. F.v. Olav Arild Waage, Per Eriling Eide og Jan Inge Kjørsvik. ( Foto: B.O. Angvik)