i  2018 er det 35 år siden forliset med M/S " Raunefjord " hjemmehørende i Aure forsvant med 4 mann i storm på Stadthavet. Det ble satt i gang leteaksjon, og en miniubåt fra et bergensfirma fant vraket på rundt 50 meters dyp.,Romsdalsposten i Kristiansund  stod bak en aksjon om å prøve å finne noen av mannskapet. Dykkere fra Kristiansund reiste nedover, og etter en tid ble det dykket og man kunne observere omkomne i en ventil. Senere ble  2 omkomne bragt til overflaten, mens to andre ikke var å se. 
83 a
Årets navn i 1983: Under vanskelige forhold hentet disse ut 2 omkomne inne i vraket av " Raunefjord" . F.v. Rune Spjelkavik, Ansgar Kristensen, Eirik Barman og Olav Arild Waage. Når disse dykket ned til "Raunefjord", satt det offentlige sjøfarts-Norge passive på land og toet sine hender. ( Foto: Romsdalsposten)
82 b
"Raunefjord" forliste på Stadthavet i oktober 1983 trolig etter at last forskjøv seg. 4 mann omkom. ( Foto: Geir Ole Søreng, Aure)