Bildet her var merket aug 1971 i kanten slik fargebildene ble fra fremkallingen og kopieringen på fotobutikkene på den tiden. Her er det nye samvirkelaget kommet opp i Bådalen, eller på Ba som det kalles lokalt. Veien gikk oppover mot Bådalen og over ei bru hvis man skulle tiø Bremsnes eller byen. Brua over elvea ved butikken slik vi kjenner det i dag kom i 1973.

bae bua 1971

 

Fra Bådalen for 45 år siden. ( Bildet utlånt av Helge Hoel)