Her fra legendariske Sverdrups Bokhandel i Kaibakken i Kristiansund 1983 . Denne karen som het John Solem var veldig flink med bøker og bokutgivelser.  I tillegg til bøker fortalte han med iver om opplæringen som kanonmannskap på tysk 8,8 cm Flak i førstegangstjenesten rett etter krigen. Vi fikk høre det var en knallgod kanon som kunne treffe en liten busk 3 kilometer unna. Det er nok riktig det.
husby på sverdrup 1983
Solem  på bokavdelingen på Sverdrup slik mange kjente han. Dyktig kar for firmaet.(Foto : B.O.Angvik)