Et prospektkort fra Kristiansund fra rundt 1900 som viser klippfiskarbeidere på bergan i Vikan på Nordlandet og Vikaholmen slik den en gang var. En gang var det bolighus der i tillegg til klippfiskbrygge. Folk bodde på holmen her til begynnelsen på 1950 tallet. I dag er Vestbase her.( Håkon Bloch samling)
brev