Her et bilde av Nordholmen i sundet under brua på Gomalandet. Året er rundt 1913, og viser at det en gang var orden her. on tro Goma Smørfabrikk og en limfabrikk av fiskeprodukter holdt til her. Bildet fikk vi fra Knut Kristiansen.
Nordholmen 1913