Et bilde av barn ute i Dalaveien som skal være fra 1960. Det skal være sirkus som det prøves på her. I bakgrunnen Dalaveien 11 og 11 b og Hestehagan til gårdbruker Glærum. Der barna holdt til på sletta her, er det nå parkeringsplass for Badeland. Synes vi kjenner noen av ansiktene her, men tør ikke prøve på det. ( Foto: Ukjent)
vaagen barn