Her er TOURIST fotografert før den sank på Hustadvika i 1957 eller 1958. Ole T. Flakke kjøpte den av MFR i 1941, tyskerne beslagla den umiddelbart og den ble tilbakelevert til Flakke når freden kom. Flakke satte inn motor i skipet og solgte det etter hvert til Auigustinus Todal i Sagosen, Etterkrigsbruken var i utgangspunktet sandfrakting. Det var Aug. Todal som eide Tourist når den forliste på Hustadvika.( Tekst: Jørgen Strand/Norsk Skipshistorisk Selskap Nordmøre)tourist 1957

D/S "Tourist" var på 54 br.tonn og ble i 1920 overtatt fra eieren Nordmøre Dampskipsselskap til Møre Fylkets Ruteselskap.( Oppl. Kjell Dønheim)