Her et postkort tatt fra Varden og nedover mot sentrum i sin tid. Nordlandskirka er bygd, så det må være etter 1914. Man kan vel si det er mellom 1914 og 1940. I forgrunnen er en dam ved huset til Dr. Høie. Her ble det tatt is som ble oppbevart i etter den tid isolert rom her i området. Dette var før fryseteknikken bke kjent, så man solgte is herfra til timg som måtte oppbevares . Der dammen er, bygde ing. Volckmar familien bolig rundt 1965. Med svømmebasseng og da. Mang en etterlengetet titt over gjerdene der på den tiden. ( Bilde fra Håkon Bloch)
postkort