Her et bilde fra dagens Brunsvikveien i eldre tid. Husene her er fra slutten av 1800 tallet, og de var flyttet hit fra bygdene på Nordmøre. Huset til høyre kom fra Tustna rundt 1900. Det het Rovikhuset den gang. Nå er det Bjørg Angvik som bor her. De kjøpte huset her i 1947. 
Brunsvikveien 1931
Under krigen tok tyskerne husene her fra 1942. De brukte de til skriverstue, lager og skomakerverksted.