Slik så det ut i Kaibakken rundt 1948. Gjenreisningen av den brente by var godt i gang. Murhusene oppover er stort sett kommet på plass. Huset nærmest, en stor trebygning den såklalte Loennechengården unngikk på en merkelig måte ildhavet i sentrum i 1940. I 1949 ble den revet og  materialene sendt til Farstad i Fræna der den endte opp som nytt samvirkelag i bygda. 
1949
Loennechengården stod omtrent der innkjøring til Rådhuset er i dag. Brakka nærmest er Øiens Tobakkshjørnet vil vi tro. ( Foto: Ukjent)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her