Mens det er Bieber-feber i Oslo, får vi holde oss til vår hjemlige Biber. Da snakker vi om enmannsubåten Biber som ble laget i 370 eksemplarer av tyskerne til bruk som antiinvasjonsvåpen. De ble laget på grunnlag av en engelsk slik ubåt som ble tvunget opp på Bergen havn etter å ha forsøkt å sprenge flytedokken der under krigen. Den tyske Biber kunne dykke til 25 meters dyp og hadde en Opel bensinmotor og en elektrisk motor når den dykket. Opprinnelig skulle det komme 15 slike ubåter og 90 mann til Frei-basen, men det kom 5 båter og 25 mann. Også ved Kviltorp i Molde kom slike undervannsbåter i 1945.
biber 3
Biber enmannsubåt i Gjengstøa  innenfor Kvalvik Fort i 1945. Utenpå skroget var to torpedoer. (Foto: Erling Normann Winje)
biber 2
Kvalvik Fort har fått tak i en slik Biber og fått den satt i stand. Mulig var disse funnet nedgravd på land en eller annen plass.( Norge?) Det er ikke så mange igjen av disse. Et tysk museum var absolutt misunnelig på KF da de fikk høre av de hadde fått tak i sjeldenheten.
biber
Her fra et ukjent museum nede i Europa som har en slik Biber. Det var en hasardiøs jobb å bli satt på en slik, og det var veldig mange ulykker. Det kan vel sies at ungdommer som ble beordret på Bieber fikk feber av dette her....en helt annen feber en Justin Bieber feberen som rår .

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her