Av yngere generasjoner vet man vel ikke at det var gårdsbruk der nå Bunnpris Brunsvika ligger. Hovedhuset står nok igjen der Øyvind Sporsheim og familie er bosatt, men det var også en stor låve her som huset adskillige kreaturer og som Hans og Ruth Gjøen i sin tid drev . Mosesmyren het gården fra riktig gammel tid. Faktisk stod det så i telefonkatalogen i 1960 årene; Hans Gjøen, gårdbruker, Mosesmyren. Låven ble vel revet rundt 1990. Da var forretningsbygget til Roald Sporsheim forlengs kommet på plass. Første kiosken i hagen til Hans Gjøen i Brunsvika var vel på plass rundt 1970 vil vi tro.
hans
Låven på Gjøen-gården i Brunsvika i 1989. Her har mang en taus tjenestegjort. På 1970 tallet leide Kristiansund Sportsforretning deler av låven til lager for nye DBS sykler. Citrus-bygget kan skimtes her til høre for låven.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her