Dette bilde er tatt i juli 1940. Det er tatt fra Vardetårnet, og det er funnet i albumet til en tysk soldat. Som vi ser er det ikke et tre utover haugene. Ute på Klubba er det noe spetakkel på gang, for akkurat da bildet ble tatt sprengte tyskerne en bombe som de hadde fraktet fra Allanhagen( der helsehuset er i dag)  Ellers blir dette med vegetasjon og utsikt et problem for byen i 2007 og videre framover. Vi ser ikke havet for trær mange plasser; noe som ikke høver et kystlandskap.(boa)
vardegammel
bombe
Her holder tyske soldater å laste opp på en bil den svære bomben for å frakte den til Klubbnesset. Bildet er også her funnet i  albumet  til soldaten som tok bildet oppe på Varden. Kjekt at tyskerne hadde med seg fotoapparat. Omtrent alle hadde det med seg til Norge.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her