Her er det vel mange kjente ville vi tro:  Bak fra venstre: Ole Johan Fjøseide, Dagfinn Iversen. Bjørn Willager, Per Strand, Ove Blåsvær ?, Bjørn Dønheim, Per Gunnar Neergaard, Jarl Røbech og lærer Johs Grimsmo.( klemt foran bak og midtrekke Ingvar Grimsmo)Midtrekke fra venstre:  Nils Haltvik, Jan Erik Bjerkan, Per Ingvar Risholm, Alf Skomsøy, Dagfinn Larsen, Thomas Blåsvær, Tor Brandzæg, Jens E. Neuenkirchen, Paul Levinsen og Jan Sofhus Talgø.

Foran fra venstre: Harald Henden, Bjørn Louis Olsen, Jan Egil Dahlen, Emil R. Bang Hansen, Geir Roesen, Per Harald Moltubakk, Øyvind Pedersen, Arne Kvendseth, Tor Roksvåg og Anders Green.. Opplysningene er fra Jarl Røbech og Alf Skomsøy og Jan Erik Bjerkan.

Nr 6 fra venstre  bak er usikker.
skole

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her