Her er Øystein Blåsvær sin bil på 17. mai 1994. Det er trolig en BMW 321 fra 1937 som han kjøpte i Murmansk. Bilen er fra 1937 til 1941 laget i 3697 eksemplarer, og russerne laget 8600 biler fra 1945 til 1949 . Bilen var populær i Sovjet rett etter krigen, så det er vel her de fleste vil finnes. Men det er ikke mange igjen.
 ( Foto:Jan Kenneth Glomstad)
bmw20321

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her