strid_oever_liet_og_1Tibakeblikk 1945

Vi har strevet for sykehuset vårt her på Nordmøre. I 1945, rett etter krigen var folk veldig engasjert i å skaffe Nordmøer og Kristiansund et nytt sykehus. At de vil fjerne tjenester, er etter vår mening forkastelig i og med vår innsats for å bygge et levedyktig sykehus gjennom tidene. Under noen avisartikler .
strid_oerver
strid_oere_2
strid_oerve_3
Vi har da sannelig strevd nok. Forøvrig er det en artikkel i forbindelse med dagens situasjon som er interessant i Romsdals Budstikke. Artikkel her