Pluss 3 grader på årets første sommerdag som er i dag 14.  april etter gamle primtaver . Dagen  ble regnet som første dag i det nordlige sommerhalvåret, en av merkedagene som er førkristen og folkelig.

uvjakt b

Ikke noe sommer i sjøen heller, 7 plussgrader og ikke en fisk å se sa denne uv-jegeren.( BN foto)